Fakta

Hvis du har været ramt af stormflod

  • Anmeld skaderne til det forsikringsselskab, hvor du har din brandforsikring senest 3. marts 2019.
  • Du skal anmelde elektronisk på www.stormbasen.dk eller ved at kontakte dit forsikringsselskab.
  • Når skaden er anmeldt, får du besøg af en taksator, som opgør skaden.
  • Forsikringsselskabet træffer herefter afgørelse om eventuel erstatning. Afgørelsen afhænger af en konkret vurdering af de enkelte skader i henhold til lovgrundlaget.
  • Der er flere oplysninger på Stormrådets hjemmeside www.stormraadet.dk