Fakta

Hvorfor forurener en brændeovn?

Brændeovne står for omtrent 65 procent af udledningen af skadelige partikler.

Her kan du læse, hvorfor det forurener miljøet at fyre op i sin brændeovn:

* De sundhedsskadelige stoffer i brændeovnsrøg dannes, fordi forbrændingen aldrig er 100 procent optimal. Hvis den var det, ville alt brændet nemlig blive omdannet til vand og kuldioxid.

* Når man kommer et stykke brænde ind i ovnen, antændes det ikke øjeblikkeligt. Der går tid, før ilden får fat i brændet, og her udleder træet mange skadelige partikler.

* Når brændet på et tidspunkt brænder ud, begynder en udglødningsfase, og udledningen stiger igen.

* Det er værst, hvis træet er vådt, eller hvis man fyrer med andet end træ. Det er eksempelvis mælkekartoner, æggebakker, aviser, trykimprægneret træ, plastik med videre. Det kommer der farlig brændeovnsrøg ud af.

* En uregelmæssig forbrænding giver også mere røg og flere partikler. Forbrændingen bliver uregelmæssig, hvis temperaturen svinger meget, hvis man fyrer med mange små stykker brænde, eller hvis man ofte åbner og lukker for spjældet for at regulere varmen.

* Jo mere “usynlig” røgen er, jo bedre er forbrændingen. Hvis røgen er sort, hænger lavt og er tæt, er der mange sodpartikler i den.

Kilder: Bolius og Berlingske.

/ritzau/