Fakta

Hvorfor frygtes afrikansk svinepest i Danmark?

Mens opførelsen af et vildsvinehegn ved den dansk-tyske grænse går i gang, har ny forskning fra DTU Veterinærinstituttet vist, at fluer kan overføre den frygtede sygdom afrikansk svinepest til danske svin.

Hegnet skal holde vildsvin, der potentielt kan smitte de danske svin med afrikansk svinepest, ude af landet. Men hegnet holder ikke fluerne tilbage.

De nye forskningsresultater viser, at hvis en stikflue, som der er masser af i danske svinebesætninger, suger blod fra et inficeret vildsvin, kan den bringe smitten med sig ind i svinestaldene.

Læs mere om sygdommen her:

* Afrikansk svinepest er en smitsom virussygdom, der rammer alle svineracer.

* Den overføres både ved direkte kontakt mellem dyr, via foder og vand samt af insekter, for eksempel fluer og flåter.

* Der findes ingen vaccine, og sygdommen medfører høj dødelighed blandt svin.

* Til gengæld gør svinepesten ingen skade på mennesker eller andre dyr end vild- og tamsvin.

* I Europa har svinepesten de seneste år bredt sig i øst. Sygdommen findes blandt andet i Estland, Letland, Litauen, Polen og Tjekkiet. For nylig er den også konstateret i Ungarn.

* Danmark har til gengæld aldrig været ramt af afrikansk svinepest, og nabolandene Tyskland og Sverige er ligeledes fri for sygdommen trods store bestande af vildsvin.

* Hvis der udbryder afrikanske svinepest i Danmark, vil meget eksport af svinekød stoppe og dermed koste eksportindtægter og arbejdspladser.

Kilder: Fødevarestyrelsen og Miljø- og Fødevareministeriet.