Fakta

Jernbaneoverkørsler koster menneskeliv

De seneste 10 år (2009-2018) er 27 personer blevet dræbt i jernbaneoverkørsler
Cirka tre gange om ugen (140 gange om året) er et tog eller en letbane lige ved at ramme et køretøj eller en person i en overkørsel.
Dertil kommer et stort antal nærved-hændelser på stationer og ved krydsning af sporet uden for overkørsler/overgange med videre
Analyser af ulykkerne viser, at ulykkerne typisk sker, fordi trafikanterne er uopmærksomme, ikke ser sig for eller bliver utålmodige og krydser sporet, inden bommene går op

(Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, 2018)