Fakta

Jørgen Lange Thomsen

Født i 1944.

Begyndte som retsmediciner i 1972.

Ansat i 1996 som professor og instutleder på Retsmedicinsk Institut på Syddansk Universitet.

Forfatter til flere bøger – blandt andre »En retsmediciner fortæller« og »Døden har jo en årsag«.

Tager ofte ud i verden og assisterer ved store retsmedicinske opgaver som efter tsunamien i Asien i 2004.

Var den første retsmediciner i verden som valgte at anvende retsmedicin til international dokumentation af tortur, myndighedsvold og andre overtrædelser af menneskerettighederne.

Gift med læge Susanne Ursula Thomsen og har ni børn.

Kilde: Berlingske