Fakta

Kampen mod doping skal styrkes

* Sanktioner for overtrædelser af reglerne skal ensrettes:

Idrætsorganisationers og myndigheders overtrædelser af de internationale regler straffes direkte i medfør af de internationale antidopingregler og gennem IOC’s og de internationale idrætsorganisationers regelsæt.

* Flere redskaber i sanktionssystemet:

Danmark støtter, at de internationale antidopingregler skal give mulighed for at udskrive bøder til myndigheder og idrætsorganisationer og i helt grelle tilfælde udelukke lande og idrætsorganisationer fra at deltage i og at afholde konkurrencer, hvis de underminerer systemet for eksempel gennem statssponseret doping.

* Et styrket Wada:

Wada’s arbejde skal styrkes, og verdens regeringer og idrætsorganisationer bør bakke op om at give Wada flere kræfter til at slå ned på idrætsorganisationer, antidopingorganisationer og landes overtrædelser af de internationale regler.

* Hele lande skal kunne udelukkes:

I helt grelle tilfælde, når alle andre muligheder er udtømt, bør et helt lands atleter udelukkes fra at deltage i konkurrencer. Det er dog vigtigt, at hensynet til effektiv håndhævelse af antidopingreglerne samtidig balanceres over for hensynet til, at atleter – der ikke benytter sig af doping – i mindst muligt omfang bliver ramt.

* Genopretning gennem udbedring af problemer:

Sanktioner skal have fokus på at genoprette antidopingsystemerne – gennem supervision (opsyn med indsatser og vejledning af organisationerne bag af erfarne aktører på området), overvågning med mere. Men det er også vigtigt, at de lande, der ikke lever op til deres forpligtelser, selv betaler regningen for genopretningen.

Kilde: Kulturministeriet.