Fakta

Kan man myrde sig til arv?

Nej, det kan man ikke. Hverken i USA eller i Danmark.

I USA stopper den såkaldte “slayer rule” mordere i at arve fra de mennesker, de har myrdet. En måde at fjerne den økonomiske gevinst som motiv.

Det samme gælder i Danmark, hvor den retmæssige arv bortfalder, hvis man har begået en fortsætlig overtrædelse af straffeloven, der har medført arveladerens død.

Bestemmelsen fokuserer på drab, vold med død til følge, aktivt hjælp til selvmord med videre. Man får altså ikke frataget arven ved uagtsomme lovovertrædelser såsom uagtsomt manddrab eller trafikuheld.

Frakendelse gælder ikke kun arven, men også livforsikringer, pension ATP og mere.

Loven rammer kun den der har begået forbrydelsen og ikke den pågældendes børn.

Kilde: Sikkerarv.dk og Wikipedia