Fakta

Kørekortspriser

Priser på køreprøver, kørekort mv. med undtagelse af kørekort til knallert, kørekort til erhvervsmæssig personbefordring og kørekort med kørelærerpåtegning:

  • Køreprøve (teoriprøve og praktisk prøve): 600 kr.
  • Praktisk prøve til stor motorcykel og almindelig bil med stort påhængskøretøj: 280 kr.
  • Kontrollerende køreprøve i medfør af en betinget frakendelse, en ubetinget frakendelse eller et kørselsforbud: 890 kr.
  • Kørekort til personer, der har førerret til en eller flere kategorier, og som har måttet aflevere kørekortet i forbindelse med, at pågældende midlertidigt eller endeligt har mistet retten til at føre lille knallert: 130 kr.
  • Udstedelse af kørekort i forbindelse med generhvervelse af førerretten uden krav om kontrollerende køreprøve i tilfælde, hvor den pågældende var under 18 år på gerningstidspunktet, og er blevet ubetinget frakendt en førerret, som var erhvervet inden afgørelsestidspunktet (udskydelsesfrakendelse): 130 kr.