Fakta

Køretøjer som er følsomme over for vind

På Storebæltsbroens hjemmeside, storebaelt.dk, er der listet en række køretøjer, der betragtes som “vindfølsomme.

Vindfølsomme køretøjer

Bil med campingvogn
Bil med anhænger
Lastbiler med meget let last, f.eks. isolering
Tomme, lette lastbiler
Busser
Varebiler

Storebælt.dk gør opmærksom på, at listen ikke er fuldstændig og at passage af broen sker på eget ansvar.

Sikkerhedsregler ved kraftig vind på Storebælt

Hård vind (10 m/sek): Gult blink, skilte og vindposer på broen advarer vindfølsomme køretøjer mod sidevind.

Stiv kuling (15 m/sek) og tværvind:
Vindfølsomme køretøjer (f.eks. campingvogne og lette lastbiler) informeres før sidste afkørsel om, at kørsel på broen frarådes. Anbefalet hastighed for øvrige køretøjer max. 80 km/t.

Stormende kuling (20 m/sek) og tværvind: Vindfølsomme køretøjer (f.eks. campingvogne og lette lastbiler) informeres før sidste afkørsel om, at kørsel på broen frarådes. Anbefalet hastighed for øvrige køretøjer max. 50 km/t.

Storm (25 m/sek):
Broen lukkes for al trafik med bomme. Skilte informerer om lukningen og om forventet genåbningstid ved de sidste afkørsler før broen.

Når du ikke kan køre over

Kommer du i en situation, hvor du ikke kan køre over broen, for eksempel fordi vinden er for kraftig, er der mulighed for at holde ind på begge sider af broen.

På Fyn kan du holde ind på rastepladsen ved Monarch-cafeteriet ved afkørsel 44

På Sjælland kan du holde ind ved Q8-tanken ved afkørsel 43 Begge steder kan du få information om, hvornår du igen kan passere broen.

Kilde: Storebaelt.dk.