Fakta

Konflikten i Holbæk

Midt-. og Vestsjællands Politi skriver selv om konflikten mellem to grupperinger i Holbæk:

“Efter flere voldelige sammenstød indførte politiet medio oktober 2018 en visitationszone i dele af Holbæk. Visitationszonen blev i slutningen af oktober udvidet til en større del af Holbæk by, ligesom politiet samtidig indførte et opholdsforbud i en ejendom på Østerstræde, Holbæk, med baggrund i nye, strafbare handlinger til fare for personers liv, helbred eller velfærd.

Holbæk kommune indførte sideløbende hermed et forsamlingsforbud i den samme ejendom på Østerstræde i Holbæk, hvilket samlet set bevirkede, at beboerne og brugerne af ejendommen fraflyttede denne i slutningen af november 2018.

Politiet vurderer, at disse tiltag reducerede konflikten mellem de kriminelle grupperinger i Holbæk, men at den underliggende uenighed mellem de to grupperinger fortsat består.

Politiet har foretaget intensiv og målrettet efterforskning mod de grupperinger og personer, som efter politiets opfattelse har været involveret i konflikten for at få stillet de ansvarlige til regnskab for deres handlinger. Trods en omfattende efterforskning, hvor flere personer er blevet frihedsberøvet, har konflikten imidlertid efter politiets opfattelse fortsat resulteret i personfarlig kriminalitet, senest med skyderi i Vangkvarteret den 27. marts 2019 og nu drabet i Ladegårdsparken Vest.

Midt- og Vestsjællands Politi arbejder tæt sammen med de lokale interessenter om at sikre trygheden i de områder, hvor konflikten igen er blevet synlig og utryghedsskabende for borgerne i Holbæk. 

Politiet indførte mandag den 29. april 2019 på ny en visitationszone i Holbæk by gældende til og med mandag den 13. maj 2019.”