Fakta

Kontaktopsporing

  • Kontaktopsporing af nære kontakter til personer, der er testet positiv for COVID-19, effektiviseres med Coronaopsporing i Styrelsen for Patientsikkerhed.
  • Coronaopsporing foretager en opsøgende indsats over for COVID-19-positive for at tilbyde hjælp til kontaktopsporing af nære kontakter.
  • Coronaopsporing er bemandet med sundhedspersoner med relevante kompetencer, fx personer, der har erfaring med smitteopsporing fra inddæmningsfasen.
  • Sundhedspersoner fra styrelsen ringer til personer, der er testet positiv for COVID-19, og tilbyder hjælp til kontaktopsporing, ligesom personerne vil få informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen tilsendt.
  • Det er frivilligt, om man tager imod tilbuddet om rådgivning om eller hjælp til kontaktopsporing.