Fakta

Kontakttallet (8.9.2020)

Den seneste tids stigende smitteantal i Danmark har ført til, at kontakttallet er steget fra 0,9 til 1,5.

Det betyder, at hver coronasmittede person i gennemsnit smitter 1,5 andre.

Læs her mere om, hvad kontakttallet er, og hvordan det udregnes:

* Status for en epidemi vurderes blandt andet ud fra kontakttallet – tidligere kaldet smittetrykket.

* Kontakttallet er en epidemiologisk indikator, der beskriver hældningen af epidemikurven.

* Kontakttallet er et gennemsnit af det antal personer, en smittet smitter i den aktuelle befolkning.

* Kontakttallet afspejler, hvor gode folk er til at holde afstand og vaske hænder, samt hvor mange der er immune.

* Hvis antallet af personer, der smittes, stabiliserer sig, uagtet om det er på et højt eller lavt niveau, vil der ikke være nogen hældning på kurven.

* Hvis kontakttallet er 1, er epidemien hverken voksende eller aftagende.

* Hvis kontakttallet er over 1, vokser epidemien.

* Hvis det er under 1, aftager epidemien.

* I en epidemisituation med lav forekomst af smitte vil svingninger omkring 1 være forventeligt.

* Hvis kontakttallet er i vedvarende stigning, er der grund til særlig opmærksomhed.

* Kontakttallet beregnes på baggrund af udviklingen i indlagte patienter og bekræftede smittetilfælde.

* Fordi der går noget tid, fra en person smittes og udvikler symptomer, og der yderligere går noget tid før indlæggelse, vil der være forsinkelser i beregningen af kontakttallet.

* Da kontakttallet estimeres på baggrund af et tidsvindue på syv dage, kan der gå et par dage, før ændringer kommer til udtryk i kontakttallet, afhængig af hvor stort faldet eller stigningen er.

Kilde: Statens Serum Institut.