Fakta

Kredsmandater og tillægsmandater

* Der er tre måder, et parti kan blive valgt til Folketinget på: Enten skal det have så mange stemmer i en storkreds, at det giver ret til et såkaldt kredsmandat.

* Dem er der 135 af, som er fordelt på de 10 storkredse, og som sikrer, at alle egne af lande bliver repræsenteret.

* Alternativt skal det opnå mindst to procent af stemmerne på landsplan. Det er det, der kaldes at komme over spærregrænsen. Hvis det sker, får partiet mindst fire af de 40 såkaldte tillægsmandater.

* Tillægsmandaterne fordeles efter kredsmandaterne, således at den samlede fordeling af mandater svarer bedst muligt til fordelingen af stemmer på landsplan.

* Endelig kan et parti komme i Folketinget ved at opnå mindst lige så mange stemmer som det gennemsnitlige antal gyldige stemmer afgivet per kredsmandat i to ud af tre landsdele.

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet.