Fakta

"Kritisk funktion"

• Grundlæggende er det sådan at man skal have symptomer på COVID-19 for at kunne få en test. Det gælder også personale i sundhedsvæsen, ældrepleje eller i indsatser for socialt udsatte.
• Sundhedsstyrelsen har opsat kriterier for, hvornår der kan finde test sted af medarbejdere med milde symptomer på covid-19.
• Der skal udarbejdes en arbejdsgivererklæring som anvendes, hvor medarbejdere i kritiske funktioner har milde symptomer på COVID-19, og hvor medarbejder og arbejdsgiver finder det nødvendigt med en hurtig raskmelding begrundet i medarbejderens funktion og det aktuelle behov for bemanding