Fakta

Kulilteforgiftning

  • Forgiftning med kulilte (CO) opstår ved ufuldstændig forbrænding af organiske forbindelser. Den optagede kulilte bindes til hæmoglobin, som normalt er ansvarlig for transporten af ilt (O2) fra lunger til væv. Derved fortrænges ilten væk fra hæmoglobinet, og der kan opstå iltmangel og livstruende skader særligt i hjerne og hjerte
  • Symptomer på kulilteforgiftning er meget varierende og uspecifikke
  • Personer, som udsættes for kulilteforgiftning, mens de sover, vil ikke mærke noget ubehag. De vil gradvist gå over fra en sovende tilstand til en bevidstløs tilstand. Hvis det ikke opdages, vil forgiftningen kunne blive så massiv, at de dør.
  • Personer, som udsættes for kulilteforgiftning i vågen tilstand, vil ved mild til moderat forgiftning mærke hovedpine (hyppigst), slaphed, kvalme og svimmelhed. De kan også mærke åndenød og brystsmerter. Efterfølgende kan der opstå øget forvirring og bevidsthedstab.
  • Det vigtigste ved en kulilteforgiftning er straks at fjerne den forgiftede person fra kuliltekilden og starte tilførsel af ilt via ansigtsmaske.
  • Hvis det drejer sig om en svær kulilteforgiftning, kan det være nødvendigt at behandle med hyperbar oxygenbehandling, hvor man tilfører personen ilt i et trykkammer

Kilde: Sundhed.dk