Fakta

Kunstværket 'Livets Træ'

Værket ’Livets Træ’ på den høje, rektangulære gavl på Augustenborg Skoles gymnastik- og festsals-fløj bærer da også umiddelbart flere referencer til et træs rødder end dets krone. Op ad murstensmuren kravler en serie kobberrør, der øverst rækker op over murkronen og peger mod himlen som afbrækkede, irgrønne grenfingre.

På murens top er placeret forskellige elementer – kugler og en kegle – der understreger ’rodnettets’ stiliserede, næsten geometriske system. Kompositionen af kugler, kolber og rør viser sig at være et slags vind- og vandorgel. Nogle af rørene er foroven forsynet med ‘mundstykker’, så de ‘hyler’ med på vindens tuden, når det blæser, hvorimod andre trommer med på regnvejrsdage, når vandet plasker igennem dem og ud på jorden.

Elementerne vand, jord og luft er samlet i ‘Livets træ’, men det organiske liv synes ikke desto mindre at være stivnet i et abstraheret, usanseligt udtryk; en fornemmelse der understreges af den kegleformede orgel-opstalt på muren, der minder om en urne.

På pladsen foran muren er der opbygget tre lave plateauer, der tilsammen danner ordet ALS. På det ene finder man flere stenfragmenter, et par af dem oprejst næsten som gravstene. Indtrykket er af en forstenet jord, der mangler næring. Måske er værket en erindring om at holde kreativiteten og legen i live midt i en gennem-systematiseret og programsat skoledag – så livets træ ikke dør ud?

Kilde: Statens Kunstfond