Fakta

Lege-aftaler

* Hjælp børn til at overholde god håndhygiejne.

* At lege med andre børn er vigtigt for børns mentale helbred, og børn må derfor gerne lege sammen.

* De bør dog kun lege meget få samme og begræns samværet til de samme få venner.

* Lad dem så vidt muligt lege udenfor. Leger de indenfor, så sørg for god udluftning.

* Skilsmissebørn må gerne skifte mellem deres forældre, men hvis de er syge, anbefales det, at de bliver det sted, hvor de er, og så vidt muligt holdes fysisk adskilt fra andre mennesker.

* Bliver en af forældrene syge, kan man overveje at barnet skifter til den anden forælder før tid, og man bør være ekstra opmærksom på, om barnet udvikler symptomer. I så fald skal barnet holdes hjemme

* Bedsteforældre, som tilhører en særlig risikogruppe, bør ikke passe børnebørnene, som har symptomer.

* I må gerne kramme hinanden derhjemme, medmindre nogen er syge. I så fald anbefaler vi, at den syge holder fysisk afstand til andre medlemmer af husstanden.

Kilder: SST.dk