Fakta

Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer

§1 i Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer er som følger:

§ 1. Billetter til kultur- og idrætsarrangementer i Danmark må ikke udbydes eller videresælges til et højere beløb, end billetterne oprindelig er erhvervet for, medmindre der foreligger en aftale med arrangøren.

Stk. 2. Det beløb, som en billet oprindelig er erhvervet for, kan foruden selve billetprisen omfatte eventuelle administrationsgebyrer. Herudover kan andre udgifter forbundet med erhvervelsen inkluderes i videresalgsprisen.

Kilde: Retsinformation.