Fakta

Mål for politiets færdselsindsats 2016 - 2020

De nationale mål for Rigspolitiets færdselsindsats for 2016 til 2020 har tre hovedpunkter:

1. At nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken. Målsætningen følger Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlings-plans mål frem mod 2020, og ambitionsniveauet er, at der i 2020 højst er 120 dræbte, 1.000 alvorligt tilskadekomne og 1.000 let tilskadekomne i trafikken om året.

2. At øge trygheden blandt trafikanterne. Målsætningen er at øge trygheden hos borgerne i forbindelse med færdsel. Ved at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne skal borgernes tryghed, når de færdes på gade og vej øges, og den øgede tryghed skal kunne aflæses i politiets tryghedsmålinger.

3. At understøtte en hensigtsmæssig trafikafvikling. Gennem koncepter og vejledninger er målet at sikre en fortsat hensigtsmæssig trafikafvikling. Den bedste trafikafvikling sker generelt, når borgerne overholder love og regler på området.

Kilde Rigspolitiets Operative Strategi.