Fakta

Mæslinger

  • Mæslinger skyldes en infektion med et virus (morbillivirus).
  • Morbillivirus er et af de mest smitsomme virus der eksisterer. Virus findes i sekret (snot) i næse og svælg. Virus smitter ved små dråber (aerosoler) gennem luften og ved direkte kontakt med virusholdigt sekret. Virus inficerer først slimhinderne i luftvejene
  • Forløbet af mæslinger kan variere fra et relativt mildt forløb med udslæt og feber til alvorlig sygdom med betændelse af hjernehinderne. I de alvorligste tilfælde er mæslinger livstruende, og i udviklingslandene er mæslinger en vigtig årsag til børnedødsfald. I Europa ender hvert fjerde til femte mæslingetilfælde i barnealderen med hospitalsindlæggelse.
  • Med en effektiv vaccine mod mæslinger er det lykkes at bringe forekomsten af mæslinger ned på verdensplan, Mæslinger forekommer dog mange steder i verden, herunder dele af Europa hvor der ikke er tilstrækkelig tilslutning til vaccinationsprogrammet. Også i Danmark ses med mellemrum mæslingetilfælde  grundet for lav vaccinationsdækning.
  • og spredes siden til lymfekirtler, hud og mundslimhinde.Patienter kan smitte, fra de første forkølelsesagtige symptomer viser sig og indtil 4 dage efter fremkomst af udslæt. Patienterne er mest smitsom lige før udslættet viser sig
  • Verdenssundhedsorganisationen WHO – og dermed også Danmark – havde som mål at “eliminere” mæslinger i Europaregionen senest i 2015. Dette vil i Danmark svare til højst 5-6 tilfælde årligt. Målet blev ikke nået, men 37 af 53 lande havde afbrudt smitten. I 2014 var der 27 tilfælde i Danmark. Dette faldt til 9 tilfælde i 2015, og i 2016 var der blot 3 tilfælde, alle importerede. Danmark vurderes – på baggrund af data til og med 2015 – at have afbrudt smitten i 24 måneder. Da mæslinger er en ekstremt smitsom virus, kræver det en vaccinationstilslutning på mindst 95 % til 2 vacciner for at nå målet.
  • Vaccinationsdækningen for mæslinger er i Danmark for første mæslingevaccine på 90-91 % og for den anden mæslingevaccine på 79-86 %.

Kilde: Statens Serum Institut