Fakta

Mayday

Mayday, internationalt radiotelefonisk nødsignal, kommer fra det franske udtryk “venez m’aider” som betyder “kom og hjælp mig”, men hvor “venez” (“kom”) er faldet væk.

Indenfor luftfart og søfart bruges ordet “Mayday” i såkaldte nødmeldinger som den mest “akutte” form for nødråb.

En sådan meddelelse indledes med “Mayday, mayday, mayday!” (altid 3 gange efter hinanden for at undgå at tilfældig støj bliver forstået som et nødkald), efterfulgt af oplysninger om fartøjets identitet, position, situation samt den kaldendes hensigter.

Kilde: Wikipedia.