Fakta

Mink er en milliardindustri

Danmark er verdens største producent af minkskind, og derfor bliver det dyrt, hvis der skal aflives op mod 17 millioner mink.

Den samlede pris kan ende på over fem milliarder kroner for aflivningen alene. Det er staten, det vil sige skatteborgerne, der skal betale for udgiften.

Aflivningen skyldes en ny mutation blandt 12 smittede personer, som har fået smitten overført fra mink.

Læs mere om et estimat over udgifterne her:

* Omkring 2600 personer er direkte heltidsbeskæftiget på danske minkfarme, og der er også mange på deltid. Omkring 6000 er der i alt. Årligt produceres der 12-13 millioner minkskind.

* Det vil koste 2,3-2,8 milliarder kroner alene i erstatning til minkavlerne.

* Derudover vil mere end 1100 minkfarme skulle rengøres og desinficeres, hvilket vil koste yderligere 2,4 milliarder kroner.

* Der vil være udgifter til at destruere dyrene og arbejdet med at aflive dem – herunder til lønninger, udstyr og administration.

* Den præcise regning for staten til erstatninger afhænger delvist af, hvor stor en andel af de 1100 farme, der er smittede, da erstatningen er lidt lavere for smittede farme.

* Samtidig er der to modeller for erstatning, som enten er en straksudbetaling, eller at man afventer og får en udbetaling næste år, der er afhængig af markedsprisen på skind.

* Regeringen har lagt op til, at minkavlerne kan få 20 kroner per skind, hvis de tømmer deres farm inden for 10 dage. Det tal er ikke med i ministeriets estimat.

* Hvis alle minkavlere følger den model, kan det give en yderligere regning på over 300 millioner kroner.

* Ud over de nævnte beløb har regeringen lagt op til at lave hjælpepakker direkte målrettet minkbranchen.

* Minkavlerne og politiske partier taler for, at situationen kan sammenlignes med ekspropriation, som når en husejer bliver tvunget til at flytte, hvis der skal bygges en motorvej, hvor staten køber huset.

* Flere partier mener derfor, at staten på samme vis skal tilbyde at købe jord og bygninger, fordi minkavlerne er tvunget til at lukke ned.

* Sidste år blev der eksporteret for 4,9 milliarder kroner. I det tal er inkluderet de skind, der bliver importeret til Danmark og videresolgt. Beløbet svarer til 3,8 procent af den samlede landbrugseksport.

* Det går dog ikke kun ud over minkavlerne. Der er en række erhverv og nicheindustrier, der producerer alt fra minkbure, foder til dyrene, samt maskiner til at pelse dyrene.

Kilder: Fødevarestyrelsen, Landbrug & Fødevarer.