Fakta

Modregning/lønindholdelse

• I Region Hovedstaden har skyldnerne i gennemsnit fået modregnet det største beløb. I alt har 121.000 danskere fået modregnet 367 millioner kroner. Det svarer til, at hver skyldner har fået modregnet gæld for 3.035 kroner

• Til sammenligning har skyldnere i Region Nordjylland fået modregnet det mindste beløb. Her har cirka 36.000 danskere fået modregnet 97 millioner kroner

• Det svarer til, at skyldnerne i gennemsnit har fået modregnet gæld for 2.700 kroner

Kilde: dr.dk