Fakta

Mundbind i Aarhus

Et påbud om at bruge mundbind i al offentlig transport i Aarhus gælder fra 11. august til 1. september. Kravet om mundbind, der dækker næse og mund, og en række andre tiltag er indført for at dæmme op for den stigende coronasmitte i Aarhus.

Her skal der bruges mundbind:

* Alle bybusser i Aarhus Kommune.

* Alle regionale busser, der krydser kommunegrænsen til Aarhus Kommune, i de pågældende regionalbussers fulde længde – det vil sige også uden for Aarhus Kommune.

* Al Flextrafik uden for Aarhus Kommune og ind og ud af kommunen.

* Alle letbaneruter – også uden for Aarhus Kommune.

* Turistbusser inden for Aarhus Kommunes grænser.

* Skolebusser inden for kommunens grænser og skolebusser, der krydser grænsen til kommunen.

* Alle færger, der sejler til og fra Aarhus.

* Personer, der befinder sig på en tog- eller busstation, et letbanestoppested, en letbanestation eller i en færgeteminal i Aarhus Kommune.

* Regler gælder ikke for børn under 12 år og mennesker, der har vejrtrækningsproblemer eller som har fysiske eller mentale svækkelser, der gør, at de ikke selv kan tage mundbindet af eller på.

Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet.