Fakta

Mundbind i offentlig transport

* Fremover skal alle rejsende over 12 år i den kollektive transport bære mundbind. Det skal mindske smitte med coronavirus.

* Det gælder på alle tidspunkter af døgnet fra lørdag den 22. august.

* Rejsende kan bruge kirurgisk mundbind, stofmundbind eller visirer.

* Kravet omfatter passagerer i busser, tog, metro, letbaner, Flextrafik og på stationer og ved stoppesteder.

* Kravet omfatter også passagerer i den private kollektive trafik, herunder fjernbusser, færger og privat taxakørsel.

* Nogle voksne vil af helbredsmæssige årsager – som handicap eller mental svækkelse – kunne være undtaget.

* Man kan også kortvarigt tage sit mundbind af undervejs, hvis man skal spise, drikke eller føre en samtale med mundaflæsning.

* Hvis en passager, der ikke vil følge de nye regler, nægter at forlade transportmidlet, vil det blive håndteret af politiet og kan koste en bøde på 2500 kroner.

Kilde: Transportministeriet