Fakta

Nordvest Privatskole

* Skolen blev stiftet i 2004 og begyndte skoledrift med de første klasser i august 2005.

* I 2006 købte skolen de bygninger, den stadig benytter, på Tomsgårdsvej i det nordvestlige København for 33 millioner kroner.

* Der går i dag cirka 235 elever på skolen, der alle er tosprogede, fra 0. til 9. klasse. Der er cirka 20 lærere tilknyttet skolen.

* Skolen har ifølge vedtægterne “rod i den muslimske tradition og henvender sig til familier af alle nationaliteter med denne baggrund”.

* I vedtægterne står der desuden, at skolen “skal i sit virke forene den muslimske tradition med nutidens krav”.

* Nordvest Privatskole har de seneste år modtaget omkring 12 millioner kroner om året i statsligt tilskud.

* I november 2016 blev skolens bygninger på Tomsgårdsvej solgt til det svenske firma Nordic Trade & Service AB.

* Firmaet har forbindelse til en svensk muslimsk organisation, som er en del af ayatollah Ali al-Sistanis verdensomspændende organisation.

* Skolens forbindelse til Nordic Trade & Service og i forlængelse af det ayatollah Ali al-Sistani har fået Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til at kræve en redegørelse fra ledelsen for skolens uafhængighed.

Kilder: Berlingske, Nordvest Privatskole