Fakta

Ny aftale om arbejdstid for undervisere i kommunerne

Efter flere års uenighed er der tirsdag kommet en aftale om lærernes arbejdstid, der siden 2014 har været reguleret ved lov.

Året før kunne parterne ikke blive enige om en ny aftale, hvilket førte til, at der blev grebet ind fra politisk hold.

Ved overenskomstforhandlingerne i både 2015 og 2018 kunne parterne heller ikke blive enige, og der blev derfor nedsat en kommission.

Lærerkommissionen skulle kigge på området, og det har banet vejen for aftalen, som der er blevet forhandlet om siden februar. Aftalen blev præsenteret for offentligheden den 11. august 2020.

Den skal nu til urafstemning blandt lærerne og godkendes i KL’s bestyrelse.

* Aftalen erstatter lov 409, som siden 2014 har reguleret lærernes arbejdstid.

* Loven var et resultat af, at parterne under overenskomstforhandlingerne ikke kunne blive enige. Det fik politikerne til et vedtage en lov, som regulerede arbejdstiden – som den eneste faggruppe i den offentlige sektor.

* I de fleste af landets kommuner – 84 ud af 98 – er der dog indgået lokale aftaler på området siden, og lærernes arbejdstid har her ikke været reguleret af loven.

* Den nye aftale betyder, at lærere og ledere skal sikre, at lærernes forberedelsestid ikke nedprioriteres.

* Undervisningen og øvrige opgaver skal planlægges, så forberedelsen kan afvikles sammenhængen, og den må ikke ligge i frikvarteret.

* Derudover kan lærerne bede ledelsen om at få placeret forberedelsestiden, hvis det fælles, at det bliver reduceret.

* Den nye aftale betyder, at skoleledelsen skal udarbejde en oversigt over lærernes opgaver i den følgende tid.

* Her skal anføres den planlagte tid til undervisning, estimeret tid til forberedelse og andre ting.

* Lærere, der er fyldt 60 år, kan bede om at få arbejdstiden nedsat med 175 timer ærligt.

* Der vil være en tilsvarende lønnedgang, men de vil fortsat få den samme pensionsindbetaling fra arbejdsgiveren.

* Den nye aftale træder i kraft 1. august 2021 og kommer ikke til at ændre på de allerede indgåede lokalaftaler.

Kilder: Aftale om arbejdstid for undervisere i kommunerne.