Fakta

Ny aftale om danske skove

– Det samlede skovareal i Danmark udgør ca. 627.000 hektar, heraf ligger omkring 107.000 hektar på Miljø- og Fødevareministeriets arealer.

– Der er udlagt og udpeget i alt 16.600 hektar urørt skov i Miljø- og Fødevareministeriets skove.

– For 20 mio. kr. kan der udlægges ca. 8.000 ha ny urørt skov i statens skov, men midlerne kan også anvendes til at ændre på indfasningsperioden på henholdsvis ti og 50 år for de skove, som allerede er udpeget af den tidligere regering, så disse skove bliver udlagt hurtigere end oprindeligt planlagt.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet