Fakta

Odder Kommune advarer om at oversvømmelsesvand kan gøre dig syg

Der er tirsdag opstået oversvømmelser langs Odder Å i Odder. Kommunen har udsendt denne advarsel til borgere i området:

Undgå kontakt med vandet, da det kan indeholde vand fra kloakken, som kan indeholde bakterier og andet, der kan gøre dig syg.

Ved kontakt med regnvand forurenet med kloakvand skal du beskytte dig med gummistøvler og gummihandsker. Personer, der har direkte kontakt med forurenet vand eller slam skal være opmærksomme på ikke at få rester af aflejringer i mund og øjne, og at de bør vaske hænder og skifte fodtøj, når de går indendørs. Sundhedsstyrelsens forholdsregler efter oversvømmelser med regnvand og kloakvand er derudover, at grøntsager fra køkkenhaver bør renses omhyggeligt og koges eller kasseres, og at eventuelt forurenet sand i sandkasser bliver skiftet ud.

Hvis der er sket skade på din ejendom eller dine ejendele, skal du kontakte dit eget forsikringsselskab for at få hjælp.

Kilde: Odder Kommune