Fakta

Østjyllands Politi

Politistationen i Ridderstræde i det centrale Aarhus er hovedstation for Østjyllands Politi, som er en af de 12 politikredse, der blev dannet med den politi- og domstolsreform, der trådte i kraft d. 1. januar 2007. Begrundelsen for at reducere 54 politikredse til 12 var at skabe mere effektive enheder.

Østjyllands Politi havde i 2018 ca. 1.100 ansatte og dækkede et område med over 580.000 indbyggere. Kredsen rummer ud over Aarhus seks andre kommuner: Norddjurs, Syddjurs, Randers, Favrskov, Odder og Samsø. Efter politireformen er der i Aarhus Kommune blevet lukket tre lokale politistationer i hhv. Brabrand, Hasle og Viby.

Politikredsen omfatter to retskredse: Retten i Randers og Retten i Aarhus. Sidstnævnte omfatter ud over Aarhus også Odder og Samsø Kommuner.

Kilde: TrapDanmark/lex.dk.