Fakta

Offentlig digitalisering

Offentlig digitalisering i Danmark har gennem har siden 1990’erne sigtet mod at modernisere danskernes velfærd og effektivisere den offentlige sektor. I dag er Danmark internationalt i front med brugen af it og digitale løsninger, og danskerne er godt på vej til at bo og arbejde i et digitalt Danmark, hvor internettet for langt de fleste er den primære indgang til det offentlige.

Siden årtusindskiftet har det offentlige lanceret en lang række digitale services og selvbetjeningsløsninger. Så godt som alle danskere har en NemKonto, NemID og adgang til Digital Post. NemKonto gør, at myndighederne ved, hvilken konto en udbetaling skal sættes ind på. Og med NemID kan man sikkert identificere sig online.

Digital tinglysning gør det lettere at købe og sælge bolig. Der er etableret fælles tværgående portaler som sundhed.dk, borger.dk og Virk. Og der er oprettet et eIndkomst-register, så man som borger på en række områder ikke længere skal indberette og dokumentere ændringer i sin indkomst for at få den ydelse, man skal have udbetalt.

Senest er der indført Digital Post og obligatorisk digital selvbetjening for borgere og virk­somheder, så fx anmeldelse af cykeltyveri og flytning klares online. Telemedicinske løsninger, bl.a. til borgere med KOL (rygerlunger), og digitale læremidler er i gang med at blive udbredt over hele landet. Og en række offentlige grunddata er gjort gratis tilgængelige for borgere, virksomheder og myndigheder.

Siden 2001 har digitaliseringsinitiativer været drevet af et tæt og forpligtende samarbejde mellem kommuner, regioner og staten. Det gælder særligt på områder, hvor det er nødvendigt og hensigtsmæssigt at skabe tværgående løsninger. Arbejdet har været forankret i flerårige strategier, hvor den nuværende, som er den femte i rækken, trådte i kraft i 2016.

Frem mod 2020 skal stat, regioner og kommuner arbejde for at nå tre mål: Det digitale skal være let, hurtigt og sikre god kvalitet. Offentlig digitalisering skal give gode vilkår for vækst, og endelig skal der være fokus på informationssikkerhed, tryghed og tillid.

Mange af de konkrete initiativer er forankret i Digitaliseringsstyrelsen, som er en styrelse under Finansministeriet og ministeren for offentlig innovation.

Kilde: Hansen, Mette Bruus: Danmark – it i Den Store Danske på lex.dk. Hentet 15. juni 2020 fra https://denstoredanske.lex.dk/Danmark_-_it