Fakta

Om digital kontrol med årsopgørelsen

  • Det danske personskattesystem er blandt verdens mest digitaliserede. Størsteparten af de oplysninger, årsopgørelsen består af, modtager Skattestyrelsen direkte fra bl.a. banker og arbejdsgivere. De oplysninger kan kun rettes, hvis borgerne tager kontakt til Skattestyrelsen eller den part, der har indberettet dem, fx arbejdsgiveren.
  • I forbindelse med årsopgørelsen for 2016 indførte Skattestyrelsen en række digitale stopklodser, der forhindrer ulogiske indtastninger. Det kan fx være, hvis en borger forsøger at indberette et befordringsfradrag, selvom vedkommende ikke er i arbejde.
  • De digitale kontrolværktøjer er over de seneste år blevet udviklet som et tillæg til de manuelle kontroller, hvor Skattestyrelsen hvert år foretager en række andre kontroller mod udvalgte områder, vurderet efter væsentlighed og risiko.
  • Alle kontrolværktøjerne justeres og forbedres i løbet af året ud fra de oplysninger og tendenser, Skattestyrelsen ser i kontrolarbejdet.