Fakta

Om regeringens forslag

Regeringen vil gøre dt lovligt for særligt udsatte at bære peberspray i det offentlige rum, og alle voksne skal have ret til at have en peberspray i deres hjem. Her kan du læse mere om regeringens forslag.

  • Forlaget forventes at fremsætte lovforslaget til efteråret.
  • Med det nye forslag kan politiet desuden ud fra en konkret og individuel vurdering give tilladelse til, at en person må gå med peberspray på offentlige steder, hvis politiet vurderer, de har et særligt behov for det.
  • Peberspray skal kun forhandles af godkendte forhandlere som f.eks. våbenhandlere. Der skal følge en vejledning med ved købet, som inkluderer oplysninger om mulige skadevirkninger, i hvilke situationer, der er brug for lægetilsyn, samt at det er ulovligt at besidde peberspray på offentligt tilgængelige steder uden særlig tilladelse.
  • Straffen for ulovligt at bære peberspray på offentlige steder er i dag en bøde på 3.000 kr. Men straffen skal være højere for personer, som tidligere har siddet i fængsel for personfarlig kriminalitet som f.eks. vold eller røveri, og som bærer en peberspray i f.eks. nattelivet eller til demonstrationer. I sådanne tilfælde skal straffen være 14 dages ubetinget fængsel.
  • Personer som bruger peberspray ulovligt, det vil sige ikke ved nødværge, vil ligesom i dag som udgangspunkt kunne blive dømt efter straffelovens paragraf om grov vold.

Kilde: Justitsministeriet