Fakta

Om Yougov Brandindex-rankingen

  • Brandindex er en daglig tracking af danskernes opfattelse af mere end 300 brands. Hver dag interviewer YouGov BrandIndex 200 personer, der er repræsentative for den generelle befolkning, og spørger dem om deres holdninger til forskellige varemærker.
  • Brand advocacy-scoren findes ved, at man spørger respondenter, hvilke mærker de vil ANBEFALE til venner, familie eller kollegaer, og hvilke de vil anbefale dem at UNDGÅ. Netscoren beregnes som positive minus negative tilkendegivelser.
  • Oversigten over varemærkerne med den største stigning i Brand Advocacy-score viser de varemærker, der har de største stigninger i Brand Advocacy-score fra 1. november 2016 til og med 31. oktober 2017 sammenlignet med samme periode 2016.
  • Data er et samlet gennemsnit for alle interview med kunder af de enkelte brands i perioden 1. november 2016 til og med 31. oktober 2017. Vi har kun medregnet brands, som har opnået minimum 500 interview i perioden.

Kilde: Yougov