Fakta

Overblik: Togulykken på Storebælt

Nogle få stærke mænd ville have kunnet rive den lastbiltrailer løs, som 2. januar dræbte otte togpassagerer på Storebæltsbroen. Det viser rapport fra Havarikommissionen. Læs nærmere om ulykkens årsager her.

* Det forulykkede godstog bestod af et lokomotiv og seks lommevogne. På lommevognene var læsset sættevognstrailere.

* Trailerne skulle have været fastgjort via en tap, som skulle låse sig fast i en såkaldt skammel på togvognene.

* Selve låsemekanismen består af, at et håndtag skubbes ind, så sættevognen ikke kan løftes af.

* Havarikommissionen har afdækket, at låsemekanismen i flere skamler har haft en træghed, hvor påmonterede fjedre ikke har formået at trække håndtaget tilstrækkeligt ind.

* En test foretaget af Havarikommissionen viser, at et træk på cirka 1000 kilo var nok til at løfte en trailer ud af skamlen, når den ikke var låst tilstrækkelig fast.

* Kommissionen foretog testen på seks skamler, og i fem tilfælde kunne vognen trækkes løs.

* Undersøgelser i en vindtunnel har vist, at vindhastigheder på 21,8 meter i sekundet ville være nok til at rive en sættevogn løs, hvis ikke tappen var fastspændt i skamlen.

* På broen blev der målt vindhastigheder op til 21,6 meter i sekundet, men lokalt kan vinden have været kraftigere.