Fakta

Påbud, Kongsgården

* Påbud 1: Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt Kongsgården at sikre forsvarlig medicinhåndtering fra 21. juli.

* Påbud 2: Kongsgården skal sikre, at der gennemføres systematiske sygeplejefaglige vurderinger for nyvisiterede patienter fra 21. juli – og for samtlige patienter i behandling inden 28. juli.

* Påbud 3: Kongsgården skal sikre tilstrækkelig journalføring i overensstemmelse med lovgivningen, herunder dokumentation af informeret samtykke, fra 21. juli.

* Påbud 4: Plejehjemmet skal sikre implementering af instrukserne for fravalg af livsforlængende behandling og pludselig opstået sygdom eller ulykke fra 21. juli.

* Et påbud er en bestemmelse eller et krav om at opføre sig eller handle på en bestemt måde, ofte med henvisning til en særlig lov eller regel.

Kilder: Styrelsen for Patientsikkerhed, Den Store Danske.