Fakta

Piktogramstandarden

Hvad er et piktogram?

Piktogrammer er let genkendelige forenklede grafiske symboler, der hjælper modtager med at navigere og afkode, hvad man må og ikke må.  De har stor praktisk betydning, idet de – når de udformes hensigtsmæssigt og entydigt – hyppigt opfattes hurtigere end en skreven tekst. Desuden kan de fleste piktogrammer forstås på tværs af sprogbarrierer.

For at piktogrammer kan udnyttes effektivt som redskaber til oplysning, vejledning og advarsel må de være lette at opfatte og genkende, og deres betydning må være indlysende eller i hvert fald let at lære og huske.

Om piktogramstandarden

Piktogramstandarden fastlægger det billedmæssige indhold i en række piktogrammer til information af offentligheden. Der er således designfrihed, men standarden udpeger retningslinjer for, hvordan man laver piktogrammerne. Fx er beskrivelsen for Fotografering ikke tilladt:Fotografiapparat set forfra; rød diagonal streg”.

Når man har valgt, at det er beskrivelsen af piktogrammets billedmæssige indhold, der er normgivende, skyldes det bl.a., at udformningen af piktogrammer kan variere fra den ene geografiske region til den anden, fx på grund af forskelle i klædedragt og sociale forhold. I de tilfælde, hvor der findes internationale piktogrammer for en given funktion, har man i den danske standard søgt at lægge sig så tæt op ad den internationale standard som muligt.

Ud over en beskrivelse indeholder standarden også et eksempel på hvert piktogram. Disse eksempler kan købes i 6 filformater i diverse bilag til standarden. Det gælder dog ikke piktogrammer, der er nævnt i Vejdirektoratets bekendtgørelser – disse kan rekvireres hos Vejdirektoratet.

Kilde: Dansk Standard