Fakta

Politiet holder øje med vores afstand på motorvejen

Når Sydøstjyllands Politi i efteråret 2017 har særligt fokus på vores afstand på motorvejen (E45) bunder det i en analyse af registrerede uheld og ulykker på E45 for perioden 1. oktober 2016 til 1. december 2016.

Analysen fokuserer på ulykker og uheld på hverdage i morgen- og eftermiddagstimerne (mellem 06.00-10.00 og 14.00-18.00).

Analysen har blandt andet vist;

  • at der i perioden 1. okt. 2016 – 1. dec. 2016 i alt blev registreret 44 uheld, som alle var materiel skadeuheld uden personskade
  • at 30 ud af 44 uheld skete om mandagen og fredagen
  • at 21 uheld sker i morgentrafikken og 23 i eftermiddagstrafikken
  • Kolding kommune er mest belastet med 17 uheld og dernæst Horsens kommune med 11 uheld
  • at 10 uheld er solo-ulykker
  • at 15 uheld er harmonika sammenstød, hvoraf de 7 er i Kolding kommune
  • at ud af de resterende 19 ”simple” uheld er der involveret lastbiler i de 7
  • at 75% af uheldene sker i dagslys, hvoraf sigtbarheden er over 100 meter i 95,5% af disse uheld
  • at føret har været vådt i 23,5% af uheldene