Fakta

Politiet må godt køre udrykning uden blå blink og sirener

Som udgangspunkt, skal der være tænt for udrkningslys og udrykningshorn, når politiet kører udrykningskørsel, men både lys og horn kan undlades.

Det fremgår af §7 i Bekendtgørelse om udrykningskørsel:

“Udrykningslygte skal anvendes under udrykningskørsel. Udrykningslygte kan tillige anvendes under standsning ved uheldssted eller lignende.

Stk. 2. Udrykningshorn skal anvendes under udrykningskørsel, medmindre anvendelse af udrykningslygte efter omstændighederne skønnes tilstrækkeligt til at advare andre trafikanter. Der må ikke anvendes forskellige udrykningshorn på samme tid under kørslen

Stk. 3. Uanset bestemmelserne i stk. 1 og 2 kan anvendelse af udrykningslygte og udrykningshorn undlades ved udrykningskørsel med motorkøretøj tilhørende politiet, såfremt sådan undladelse skønnes nødvendig af hensyn til formålet med udrykningskørslen, og omstændighederne i øvrigt ikke taler imod. Ved kørsel med sådanne køretøjer kan endvidere gøres ganske kortvarig brug af udrykningshorn uden samtidig anvendelse af udrykningslygte, f.eks. i forbindelse med standsning af andet køretøj.”

Kilde: Retsinformation