Fakta

Politiets tryghedsundersøgelse

  • Tryghedsundersøgelsen måler trygheden og tilliden til politiet i hele landet, i de 25 særligt udsatte boligområder, i de fem største byer og i de 12 politikredse.
  • Rapporten er baseret på mere end 11.000 besvarelser, som er indsamlet fra juni til oktober 2017.
  • Tryghedsundersøgelsen indgår i det analysegrundlag, der er med til at forme den kriminalitetsforebyggende indsats nationalt og i de enkelte kredse, herunder i de særligt udsatte boligområder. De særligt udsatte boligområder fastlægges en gang årligt. Det er områder, de enkelte politikredse har peget på som særlige indsatsområder på baggrund af omfattende analyser af de lokale udfordringer.