Fakta

Politiforligets hovedpunkter

* 20 nærpolitistationer: De skal sammen med 110 ekstra lokalbetjente sikre, at politiet kommer tættere på borgerne og har bedre indblik i det lokale miljø.

* 450 ekstra betjente: Fra næste år skal der uddannes 150 flere betjente om året, med mål om at politiet kommer tættere på borgerne.

* Voldtægt og partnervold: Der oprettes politienheder til at håndtere sager om vold i nære relationer og voldtægt.

* Kompleks kriminalitet: Indsatsen mod den komplekse kriminalitet styrkes med etablering af en ny national efterforskningsenhed og en ny særlig statsadvokat.

* Rejsehold: Som en del af den nye nationale efterforskningsenhed vil der blive etableret et nationalt rejsehold, som skal styrke politiets drabsefterforskning.

* Styrket indsats mod digital kriminalitet: Der etableres en ny “digital politipatrulje”. Der indføres også nye værktøjer til at prioritere sager om it-relateret økonomisk kriminalitet.

* Højere bødetakster: Som del af finansieringen af aftalen skal bødeniveauet sættes op. Det skal give 100 millioner kroner til at betale for aftalens udgiftsposter.

* Flere fartkontroller: Flere trafikbøder skal betale for flere betjente. Aftaleparterne er konkret enige om, at få yderligere 25 mobile ATK-enheder (automatiske trafikkontroller, red.) i løbet af aftaleperioden. De ventes at bidrage med 134 millioner kroner i 2023 til finansieringen af aftalen.

* Dyrere teori- og køreprøver: Den samlede betaling for teori- og køreprøve forhøjes fra 600 kroner til 1000 kroner.

* Højere gebyrer: Prisen for at få et nyt pas sættes generelt op, og hvis passet er blevet væk, fordobles prisen for at få et nyt. Og det bliver dyrere at få våbentilladelse. Det er en del af finansieringen i aftalen.

* Samlet set øges politiets og anklagemyndighedens bevilling med omkring 650 millioner kroner i 2021 stigende til cirka en milliard kroner i 2023.

Kilder: Justitsministeriet, aftalepartierne.