Fakta

Primære Aromatiske Aminer - PAA

Den hurtige forklaring om Primære Aromatiske Aminer:

* En kemisk stofgruppe, der blandt andet rummer benzidin, analin og 4,4-methylen- edianiline.

* Bliver tilsat plast, fordi det får den til at hærde hurtigere, hvilket effektiviserer produktionen. Må ikke benyttes i plast, som kommer i forbindelse med fødevarer.

* Har vist sig at øge kræftudviklingen i dyreforsøg. Er desuden allergifremkaldende. Stofferne er genotoksiske, hvilket betyder, at de påvirker generne. De påvirker altså ikke alene den person, som bliver udsat for stofferne, men kan også skade arveanlæggene.

* Optræder på listen for farlige stoffer med flere af de enkelte stoffer i PAA-gruppen. I et kemisk produkt skulle f.eks. stoffet 4,4-me- thylenedianiline mærkes med risikosætninger om alvorlig skade på helbred, allergifremkaldende virkning og skadelig virkning på arveanlæggene.

Kilde: Ingeniøren.