Fakta

Pukkelhval

Kropslængde: Hanner 11-17 m, hunner 11-19 m

Halelængde: Halefinnen 4-5 m bred

Vægt: 30-35 tons, rekorden 40 tons for en hun

Parringsperiode: Vinter-månederne

Drægtighedstid: 11½ måned

Antal unger/kuld: 1

Antal kuld/år: Typisk hvert andet eller tredje år, sjældent i to på hinanden følgende år

Levetid (max.): Formentlig 50-60 år

Udbredelse, verden: I polhavene samt tropiske kystområder

Udbredelse, Danmark: To strandede ved Bornholm og Lønstrup i hhv. 1806 og 1905, desuden observeret ved Århus i 1995, ved Frederikshavn i 2002 og ved Sønderborg i 2004

Beskyttelse: Sårbar, men ikke i kategori, hvor der skal tages særlige hensyn

Fjender: Spækhuggere

Andre navne: Knølhval

Kilde: Naturhistorisk Museum Aarhus