Fakta

Pukkelhvaler

Pukkelhval, Pukkelhvalen er en storhval, hvis bestande i Nordatlanten i dag har genvundet tidligere perioders størrelse.

Den opsøger ofte kystnære havområder og er i atlasperioden observeret tre gange i indre danske farvande: 1995, 2002 og 2004.

Ellers er pukkelhvalen sidst fundet i Danmark i 1905.

Pukkelhval hedder på latin Megaptera novaeangliae; navngivet af Borowski, 1781.

Kilde: Kinze, Carl Christian: Pukkelhval i Dansk Pattedyratlas på lex.dk.