Fakta

Radon

• Radon er en sundhedsskadelig, radioaktiv gas, der findes i jorden, og som trænger ind i bygninger gennem revner i konstruktionerne mod jord.
• I Danmark dør der hvert år 300 mennesker af lungekræft på grund af radon.
• Radonniveauet bør i bygninger opført før 2010 ikke overstige 100 Bq/m3 (Becquerel per kubikmeter).
• I bygninger opført 2010 eller senere må radonniveauet ikke overstige 100 Bq/m3.