Fakta

Red Barnet

  • Red Barnet arbejder i Danmark og i flere end 120 andre lande
  • Red Barnet yder nødhjælp og forebygger katastrofer
  • Red Barnet arbejder i lande, hvor katastrofer, krige og sult truer børns liv
  • I Danmark forebygger og bekæmper Red Barnet mobning i danske skoler, institutioner, sportsklubber og på nettet
  • Red Barnet har mere end 2.000 frivillige, der er organiseret godt 60 lokalforeninger i hele landet

Kilde: Red Barnet