Fakta

Reglerne for brug af den lukkede kongekrone

Her kan du læse om reglerne for brug af det royale symbol.

* Den lukkede kongekrone anses for at være et statskendetegn, som er forbeholdt kongehuset og statslige myndigheder.

* Den lukkede kongekrone må således kun bruges af stat og kongehus, mens den åbne, takkede kongekrone må anvendes frit.

* Ved uretmæssig brug af den lukkede kongekrone straffes man ifølge straffelovens paragraf 132 med bøde.

* I juli 2016 kom en lovændring, der gør det muligt for kroer, foreninger og virksomheder at anvende den lukkede kongekrone, når særlige historiske forhold taler for det.

* Det er Rigsarkivet, der er myndighed på området, og som på baggrund af en ansøgning afgør, om den lukkede kongekrone kan benyttes.

Kilde: Rigsarkivet