Fakta

Restriktioner i spærrezonen

I spærrezonen er det ikke tilladt, at:

  • Flytte fjerkræ, andre fugle i fangenskab, æglægningsklart fjerkræ, daggamle kyllinger samt æg indenfor, til og fra spærrezonen,
  • Afholde dyrskuer, udstillinger, markeder, auktioner, kapflyvninger eller enhver anden samling af fjerkræ eller andre fugle i spærrezonen,
  • Udsætte fjervildt til genopbygning af vildtbestanden i spærrezonen,
  • Fjerne eller sprede brugt strøelse, gødning eller gylle i spærrezonen.
  • Forbuddet mod at flytte fjerkræ, andre fugle i fangenskab, æglægningsklart fjerkræ, daggamle kyllinger samt æg gælder ikke for direkte transit gennem spærrezonen ad vej eller med jernbane.

Tilladelse til flytning kan gives af Veterinærenheden under særlige betingelser.

Alle fjerkræhusdyrbrug i zonen bliver kortlagt. Fødevarestyrelsen besøger alle erhvervsdrivende husdyrbrug og foretager klinisk undersøgelse af fjerkræet og udtager prøver til laboratorieundersøgelse.​

Kilde: Fødevarestyrelsen