Fakta

Roundup

Roundup, ukrudtsmiddel udviklet og markedsført af det amerikanske firma Monsanto siden 1974; den aktive ingrediens er glyphosat.

Roundup har vundet stor anvendelse i det industrialiserede landbrug, især i USA, da alle hidtidige undersøgelser har vist, at det er ugiftigt for pattedyr og mennesker, bl.a. fordi det virker ved at hæmme et enzym, som findes i planter, men ikke i dyr og mennesker, og dels fordi der ved brug af planteforædling baseret på genteknologi er fremstillet en række højtydende afgrøder, som er resistente (modstandsdygtige) over for Roundup og derved har muliggjort effektivisering af ukrudtsbekæmpelsen.

Ifølge nyere undersøgelser (2015) er glyphosat dog muligvis kræftfremkaldende.

Kilde: Møller, Birger Lindberg; Rasmussen, Uffe: Roundup i Den Store Danske på lex.dk. Hentet 24. juni 2020 fra https://denstoredanske.lex.dk/Roundup