Fakta

Rystende resultater på Squishy-test

– Resultaterne viser, at alle 12 squishies afgasser kemiske stoffer i så høje koncentrationer, at der for nogle stoffer kan være en høj risiko, hvis børn f.eks. sover med squishies eller har mange squishies stående på et børneværelse.
– Da alle 12 analyserede squishies viser sig at være problematiske, tyder det på, at der er tale om et generelt problem.
– De identificerede stoffer, er bl.a. dimethylformamid, styren og toluen.
– Stofferne er bl.a. skadende for forplantningsevnen, kræftfremkaldende, leverskadende, slimhindeirriterende eller øjenirriterende.
– Legetøjet er indkøbt i både fysiske legetøjsbutikker, mindre butikker, danske og udenlandske netbutikker.